Αλλάζει όψη το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας Προχωρά η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας. Τo ποσοστό επί του συνόλου του έργου που έχει εκτελεσθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται, περίπου, στο 30%.Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες πλακόστρωσης στην περιοχή που περικλείεται από την οδό Πολίτη και την πλατεία παρά την οδό Γορτυνίας και βόρεια μέχρι και την οδό Βιλεαρδουϊνου, καθώς και σε τμήμα της περιοχής η οποία βρίσκεται ανατολικότερα της πλατείας Αγ. Ιωάννου και περιλαμβάνει το κηπάριο και πεζόδρομους ανατολικά της οδού Αγ. Ιωάννου και νότια της οδού Κυριακού, έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες πλακόστρωσης.

Επίσης, σε αυτή την περιοχή έχουν εκτελεσθεί όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις, αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης. Στον άμεσο προγραμματισμό είναι η τοποθέτηση, σε αυτό το τμήμα, των υπέργειων εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού (ιστοί-φωτιστικά σώματα κλπ), της ύδρευσης, της άρδευσης και της πυρόσβεσης (παροχές, κρουνοί, κλπ).

Στην οδό Βιλεαρδουίνου και βορειότερα στην οδό Ισαβέλλας έχουν εκτελεσθεί όλες οι προβλεπόμενες υπόγειες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης ομβρίων κλπ και στον άμεσο προγραμματισμό είναι η πλακόστρωσή τους, αμέσως μετά την επικείμενη παρέμβαση της ΔΕΗ για την υπογειοποίηση εκεί του δικτύου της.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ