Μεσσηνίας ἁπάσης προσκυνοῦμεν τό καύχημα, τήν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα, Βουλκανιώτισσα Δέσποινα, βλυστάνουσαν ἀφθόνους δωρεάς, χαρίτων οὐρανίων τοῖς πιστοῖς, καί φρουροῦσαν πανταχόθεν τήν Σήν Μονήν, τήν πόθῳ καυχωμένην Σοι· Δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ Σου, δόξα τῇ πρός ἡμᾶς Σου ἀγαθῇ προνοίᾳ, Ἄχραντε. Από σήμερα Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και γιά 9 ημέρες η πόλη της Μεσσήνης θα έχει την ευλογία να φιλοξενεί στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής,Μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου,την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας!Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ