ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:15 Π. Μ.


 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:15 Π. Μ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΒ ΄ (Ε΄ ΛΟΥΚΑ).
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος
Πρωτ. Ἀθανάσιος Σιψᾶς
(Ἀναπληρωτής Πρωτ. Κρεσφόντης Πουλόπουλος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΓ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ).
Πρωτ. Ἀθανάσιος Χατζῆς
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΔ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ).
Ἀρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιᾶς
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕ΄ (ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ).
Πρεσβ. Παναγιώτης Κοσμόπουλος
(Ἀναπληρωτής Ἀρχιμ. Τιμόθεος Μπινίσκος)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚϚ΄ (ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ).
Πρεσβ. Παναγιώτης Βλάχος
(Ἀναπληρωτής Πρωτ. Παναγιώτης Χριστόπουλος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΖ΄ (Ι΄ ΛΟΥΚΑ).
Οἰκ. Γεώργιος Γιαννόπουλος
(Ἀναπληρωτής Πρωτ. Γεώργιος Κουμουνδούρος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΚΘ΄ (ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ).
Πρωτ. Ξενοφών Γαλανόπουλος
(Ἀναπληρωτή Ἀρχιμ. Χριστόφορος Νταμάτης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.
Πρεσβ. Κωνσταντίνος Φλαούνας
(Ἀναπληρωτής Πρωτ. Ἀθανάσιος Σιψᾶς)
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ