Ιδιώτες στα λιμάνια Καλαμάτας και Πύλου Το λιμάνι της Καλαμάτας συγκαταλέγεται στα 22 εθνικής σημασίας και της Πύλου στα 21 μείζονος ενδιαφέροντος και βρίσκονται στην λίστα αυτών που θα δοθούν για εκμετάλλευση σε ιδιώτες.


Ιδιώτες στα λιμάνια Καλαμάτας και Πύλου
Το λιμάνι της Καλαμάτας συγκαταλέγεται στα 22 εθνικής σημασίας και της Πύλου στα 21 μείζονος ενδιαφέροντος και βρίσκονται στην λίστα αυτών που θα δοθούν για εκμετάλλευση σε ιδιώτες.
Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει μέσα στον Φεβρουάριο του 2013. Μέχρι τότε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) θα προετοιμάζει τις προτάσεις του για τον τρόπο αξιοποίησης.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ