Η αλληλεγγύη κι εμείς | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Η αλληλεγγύη κι εμείς | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων


Η αλληλεγγύη κι εμείς
του θεολόγου Αθανασίου Μουστάκη
Στην κοινωνία μας έχει επικρατήσει μία αντίληψη που θέλει τον άνθρωπο να κοιτά τη δουλειά του, χωρίς να παρεμβαίνει στις ανάγκες του πλησίον του και όταν το κάνει να το κάνει με την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων, ώστε να μην εμπλακεί συναισθηματικά.
Είμαστε ευγενείς, διακριτικοί, αλλά ταυτόχρονα απομακρυσμένοι, και ίσως αδιάφοροι.
Το θέμα της «αλληλεγγύης» προς το συνάνθρωπο είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον πρόβλημα, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης όπως αυτές που ζούμε σήμερα.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ