Νεκροταφείο  μικρών ζώων  στους Γαργαλιάνους
Κοιμητήριο μικρών ζώων δημιουργήθηκε και λειτουργεί στους Γαργαλιάνους όπου οι ιδιοκτήτες μι-
κρών κατοικίδιων ζώων μπορούν να βρουν ένα ειδικό και όμορφα διαμορφωμένο χώρο για να θάψουν τααγαπημένα τους ζώα. Η ιδέα ανήκει στην Αγγελική
Λογοθέτη την οποία και υλοποίησε, έτσι ώστε οι φι-
λόζωοι της περιοχής να βρουν μια λύση στο τι να κά-
νουν το κατοικίδιο τους όταν αυτό πεθάνει.  Μάλιστα
οι ίδιοι αναλαμβάνουν να παραλάβουν το νεκρό ζώο
από το σπίτι του ιδιοκτήτη ή από κάποια κτηνιατρική
κλινική και να το μεταφέρουν για ταφή στον συγκε-κριμένο χώρο που περιβάλλεται από λεβάντες και
ελιές.
Μιλώντας με την κ. Λογοθέτη μας επισήμανε ότι αυ-
τό ξεκίνησε από την προσωπική εμπειρία που είχαν
και οι ίδιοι όταν πέθαναν τα δύο σκυλιά τους, ο Πέρυ
και ο Κάστωρ, ήθελαν να έχουν μια λύση για το τι θα
τα κάνουν, θέλοντας να βρίσκονται σε κάποιο ασφα-
λές μέρος. «Απευθυνόμαστε σε φιλόζωους που θέ-
λουν να έχουν μια λύση όταν “φύγει” το σκυλάκι τους
και άλλη λύση δεν υπάρχει. Και στο βουνό  να το θά-
ψεις παράνομο είναι και στα σκουπίδια να το πετάξεις
είναι απάνθρωπο.
Αλλος τέτοιος χώρος στην Πελοπόννησο δεν υπάρ-
χει, ενώ το θέμα είναι και υγειονομικό για να μην κα-
ταλήγουν τα ζώα στα σκουπίδια. Ο χώρος είναι ήδη
διακοσμημένος με 350 λεβάντες και 30 περίπου
ελιές. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε την μεταφορά
στο χώρο μας, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι πα-
ρών στην ταφή ή να το επισκεφτεί όποτε μας ζητήσει.
Τοποθετούμε μια μικρή ζωγραφιστή πέτρα πάνω από
κάθε τάφο και εφόσον μας ζητηθεί, μπορούμε να το
διακοσμήσουμε ή να βάλουμε την φωτογραφία του
ζώου».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αγγελική Λογο-
θέτη στο τηλέφωνο 6948-881870, όπως και μέσα
από το site www. http://koimitiriozoon.gr  

Post A Comment: