Νεκροταφείο μικρών ζώων στους Γαργαλιάνους Κοιμητήριο μικρών ζώων δημιουργήθηκε και λειτουργεί στους Γαργαλιάνους όπου οι ιδιοκτήτες μι- κρών κατοικίδιων ζώων μπορούν να βρουν ένα ειδικό και όμορφα διαμορφωμένο χώρο για να θάψουν τααγαπημένα τους ζώα.


Νεκροταφείο  μικρών ζώων  στους Γαργαλιάνους
Κοιμητήριο μικρών ζώων δημιουργήθηκε και λειτουργεί στους Γαργαλιάνους όπου οι ιδιοκτήτες μι-
κρών κατοικίδιων ζώων μπορούν να βρουν ένα ειδικό και όμορφα διαμορφωμένο χώρο για να θάψουν τααγαπημένα τους ζώα. Η ιδέα ανήκει στην Αγγελική
Λογοθέτη την οποία και υλοποίησε, έτσι ώστε οι φι-
λόζωοι της περιοχής να βρουν μια λύση στο τι να κά-
νουν το κατοικίδιο τους όταν αυτό πεθάνει.  Μάλιστα
οι ίδιοι αναλαμβάνουν να παραλάβουν το νεκρό ζώο
από το σπίτι του ιδιοκτήτη ή από κάποια κτηνιατρική
κλινική και να το μεταφέρουν για ταφή στον συγκε-κριμένο χώρο που περιβάλλεται από λεβάντες και
ελιές.
Μιλώντας με την κ. Λογοθέτη μας επισήμανε ότι αυ-
τό ξεκίνησε από την προσωπική εμπειρία που είχαν
και οι ίδιοι όταν πέθαναν τα δύο σκυλιά τους, ο Πέρυ
και ο Κάστωρ, ήθελαν να έχουν μια λύση για το τι θα
τα κάνουν, θέλοντας να βρίσκονται σε κάποιο ασφα-
λές μέρος. «Απευθυνόμαστε σε φιλόζωους που θέ-
λουν να έχουν μια λύση όταν “φύγει” το σκυλάκι τους
και άλλη λύση δεν υπάρχει. Και στο βουνό  να το θά-
ψεις παράνομο είναι και στα σκουπίδια να το πετάξεις
είναι απάνθρωπο.
Αλλος τέτοιος χώρος στην Πελοπόννησο δεν υπάρ-
χει, ενώ το θέμα είναι και υγειονομικό για να μην κα-
ταλήγουν τα ζώα στα σκουπίδια. Ο χώρος είναι ήδη
διακοσμημένος με 350 λεβάντες και 30 περίπου
ελιές. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε την μεταφορά
στο χώρο μας, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι πα-
ρών στην ταφή ή να το επισκεφτεί όποτε μας ζητήσει.
Τοποθετούμε μια μικρή ζωγραφιστή πέτρα πάνω από
κάθε τάφο και εφόσον μας ζητηθεί, μπορούμε να το
διακοσμήσουμε ή να βάλουμε την φωτογραφία του
ζώου».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αγγελική Λογο-
θέτη στο τηλέφωνο 6948-881870, όπως και μέσα
από το site www. http://koimitiriozoon.gr  
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ