ΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ “Εφυγα σαν φίλος” ΛΕΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ


Μία δήλωση σχετικά με τη λύση της συνεργασίας του
με τον Ατρόμητο Πλατύ θέλησε να κάνει ο προπονητής
Γιώργος Φάβας, δηλώνοντας φίλαθλος και συμπαραστά-
της της ομάδας του Πλατύ. Η δήλωση έχει ως εξής:
“Εύχομαι στον Ατρόμητο καλή συνέχεια και καλή πο-
ρεία. Εφυγα σαν φίλος
και ελπίζω η ομάδα να συνεχίσει με περισσότερο πάθος
και δύναμη την πορεία της. Ηρθα να προσφέρω σε μία
δύσκολη αγωνιστικά και οικονομικά περίοδο στον Ατρό-
μητο για την επίτευξη των στόχων του. Ομως αυτό δεν κα-
τέστη δυνατόν γιατί μετά από μια καλή πορεία, το σωμα-
τείο διαπίστωσε ότι δεν άντεχε την δαπάνη των εξόδων
του προπονητή. Δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρό-
βλημα και ευχαριστώ την διοίκηση και τους ποδοσφαιρι-
στές, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά για αυτή την μι-
κρή σε διάρκεια συνεργασία μας. Εύχομαι και μέσω της
εφημερίδας σας καλή επιτυχία και δύναμη στο νέο προ-
πονητικό τιμ στην δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει
και δηλώνω φίλαθλος και συμπαραστάτης στην προσπά-
θεια τους. Ελπίζω ο Ατρόμητος να πετύχει τους στόχους
που έχει θέσει στο φετινό πρωτάθλημα”.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ