Εορτασμός Υπαπαντής του Χριστού, Καλαμάτα 2013

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ