ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005
ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005
από YouTubeΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005

www.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram