ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005
ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005
από YouTubeΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΝ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΝΩΜΕΝ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2005
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ