“Χύνει αίμα αυτός που αποστερεί το μισθό του εργάτη” | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

“Χύνει αίμα αυτός που αποστερεί το μισθό του εργάτη” | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

“Χύνει αίμα αυτός που αποστερεί το μισθό του εργάτη”

«Ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου», (Σοφία Σειρὰχ 34:22)

γράφει ο θεολόγος Αθανάσιος Μουστάκης
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ