Γνωρίζουμε ποια ήταν «η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» ; | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Γνωρίζουμε ποια ήταν «η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» ; | Amen.gr - Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Γνωρίζουμε ποια ήταν «η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» ;

του θεολόγου Αθανασίου Μουστάκη
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ