ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ 2005 ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ 2005 ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ( ΒΙΝΤΕΟ 01)
από YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=gKtuiyuHib0

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ 2005 ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ