Ψάχνουν να βρουν ποιος κέρασε… 186 κιβώτια μπίρα

Ψάχνουν να βρουν ποιος κέρασε… 186 κιβώτια μπίρα 
Ενα ''κέρασμα'' από τον τ. Δήμο Αριος με… 186 κιβώτια από τη μεσσηνιακή μικροζυθοποιία ''Νέδα'' κλήθηκε να πληρώσει τον περασμένο Φεβρουάριο ο Δήμος Καλαμάτας, ωστόσο -όπως υποστηρίζει η Νομική Υπηρεσία του δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας- η υπόθεση κάθε άλλο παρά μια τυπική υπόθεση οφειλής φαίνεται να είναι.

Το θέμα αυτό θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στην επόμενη συνεδρίασή της -μεθαύριο Δευτέρα 29 Ιουλίου, στις 11 το πρωί- προκειμένου να αποφασίσει για άσκηση ή μη ανακοπής της δικαστικής διαταγής πληρωμής 2.859,01 ευρώ που έχει αποστείλει η μεσσηνιακή επιχείρηση στον δήμο.Η Νομική Υπηρεσία του δήμου αναφέρει στο έγγραφό της ότι η απαίτηση της μικροζυθοποιίας απορρέει από την προμήθεια της εταιρείας στον πρώην Δήμο Αριος, με απ’ ευθείας ανάθεση του δημάρχου, με την 1687/2010 απόφασή του, 186 κιβωτίων μπίρας ''Νέδα'', παραγωγής της''.
Ερευνώντας περαιτέρω η Νομική Υπηρεσία, ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας ότι ''κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης από το Λογιστήριο του Δήμου Καλαμάτας'' προέκυψαν τα εξής:
''1. Δεν υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου στη σχετική έκθεση ανάληψης δαπάνης του πρώην Δήμου Αριος, 2. Δεν υπάρχει υπογραφή του 3ου μέλους της επιτροπής γνωμοδότησης στο σχετικό έγγραφο του πρώην Δήμου Αριος, 3. Δεν υπάρχει υπογραφή του προέδρου της επιτροπής παραλαβής στο σχετικό πρωτόκολλο του πρώην Δήμου Αριος, 4. Δεν έχει προσκομιστεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 5. Η έκθεση ανάληψης δαπάνης του πρώην Δήμου Αριος, η οποία θα πρέπει να προηγείται πριν από κάθε ενέργεια για εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, έχει εκδοθεί 27-10-2010 ενώ η δαπάνη (και προφανώς η εκδήλωση που αυτή αφορά) έχει πραγματοποιηθεί 14-8-2010 σύμφωνα με το δελτίο αποστολής τιμολόγιο 1738 και το σχετικό πρωτόκολλο που συντάχθηκε 17-8-2010, 6. Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ, 6 του Ν. 3463/06 δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπάνης αν δε υπάρχει στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας. Οπως προκύπτει από την τροποποίηση του προϋπολογισμού του πρώην Δήμου Αριος, που πραγματοποιήθηκε με την ΑΔΣ 56/22-10-2010, κατά την χρονολογία πραγματοποίησης της δαπάνης, την 14η Αυγούστου 2010, δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στον σχετικό κωδικό εξόδων προϋπολογισμού έτους 2010''.
Οι παραπάνω λόγοι -καταλήγει η Διεύθυνση Οικονομικών στο έγγραφό της προς τη Νομική Υπηρεσία του δήμου- οδήγησαν το Λογιστήριο του Δήμου Καλαμάτας να μην προχωρήσει στην πληρωμή του επίμαχου εντάλματος.
Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι -σύμφωνα με το έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή- η ''Νέδα'' έχει επανέλθει με επιστολή της προς τον Δήμο Καλαμάτας, τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι παραιτείται μεν από την απαίτησή της να πληρωθεί, διατυπώνοντας παράλληλα όμως την απαίτηση να ενημερωθεί για τις συνέπειες που θα υποστεί όποιος διαπιστωθεί ότι ευθύνεται για την κατάσταση που έχει προκύψει.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ