ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …!!!!!

ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ  ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …!!!!!


ΤΕΤΑΡΤΗ, 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
www.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram