ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ  ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …!!!!!


ΤΕΤΑΡΤΗ, 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Post A Comment: