ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …!!!!!

ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ  ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ …!!!!!


ΤΕΤΑΡΤΗ, 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ