ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΙΨΑΣΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ ..!!!!

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ  ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΙΨΑΣΑ  ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ ..!!!!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ …!!!!

Στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται και η περίφημη συνάντηση του Ιησού Χριστού με τους Έλληνες.
Ας δούμε πώς την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης:

Κεφ. 12: 17-50

Τ καιρ κείν, μαρτύρει χλος ν μετ το ᾿Ιησο, τε τν Λάζαρον φώνησεν κ το μνημείου, κα γειρεν ατν κ νεκρν. Δι τοτο κα πήντησεν ατ χλος, τι κουσαν τοτο ατν πεποιηκέναι τ σημεον. Ο ον Φαρισαοι επον πρς αυτούς· θεωρετε τι οκ φελετε οδέν; δε, κόσμος πίσω ατο πλθεν. Ησαν δέ τινες Ελληνες κ τν ναβαινόντων, να προσκυνήσωσιν ν τ ορτ. Οτοι ον προσλθον Φιλίππ τ π Βηθσαϊδ τς Γαλιλαίας, κα ρώτων ατν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τν ᾿Ιησον δεν. ρχεται Φίλιππος, κα λέγει τ ᾿Ανδρέ, κα πάλιν ᾿Ανδρέας κα Φίλιππος λέγουσι τ ᾿Ιησο.


δ ᾿Ιησος πεκρίνατο ατος λέγων· λήλυθεν ρα, να δοξασθ Υἱὸς το νθρώπου. μν μν λέγω μν, ἐὰν μ κόκκος το σίτου πεσν ες τν γν ποθάν, ατς μόνος μένει· ἐὰν δ ποθάν, πολν καρπν φέρει. φιλν τν ψυχν ατο, πολέσει ατήν, κα μισν τν ψυχν ατο ν τ κόσμ τούτ, ες ζων αώνιον φυλάξει ατήν. Ἐὰν μο διακον τις, μο κολουθείτω, κα που εμ γώ, κε κα διάκονος μς σται· κα άν τις μο διακον, τιμήσει ατν Πατήρ. Νν ψυχή μου τετάρακται, κα τί επω; Πάτερ, σσόν με κ τς ρας ταύτης, λλ δι τοτο λθον ες τν ραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου τ νομα. λθεν ον φων κ το Ορανο· Κα δόξασα, κα πάλιν δοξάσω.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ