ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΑΝΤΟ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ..!!!

Ο ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΙ  ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΩ
ΣΤΟ ΖΗΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΩ …!!!!
ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩ ΤΟ ΑΓΛΑΪΣΜΑ …!!!!
ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΑΝΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ …
!!!ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ  ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΣ  Ι ΠΡΟΤΥΠΟ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΡΑΣΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑ ΤΟ
ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ  ..!!!
www.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram