ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΑΝΤΟ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ..!!!

Ο ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΙ  ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΩ
ΣΤΟ ΖΗΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΩ …!!!!
ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩ ΤΟ ΑΓΛΑΪΣΜΑ …!!!!
ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΑΝΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ …
!!!ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ  ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΣ  Ι ΠΡΟΤΥΠΟ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΜΗΣΗ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΡΑΣΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑ ΤΟ
ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ  ..!!!
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ