Επίσκοπος Ανδρούσης εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Παναγιωτακόπουλος|Amen.gr

Επίσκοπος Ανδρούσης εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Παναγιωτακόπουλος|Amen.gr:Στην εκλογή του Αρχιμανδρίτη Κωνστάντιου Παναγιωτακόπουλου ως Επισκόπου με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλάμψασας Επισκοπής Ανδρούσης, προχώρησε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ