Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΝΙΣΥΡΟ……!!!

Το Σώμα ενέκρινε τη μετάβαση αποστολής του Δήμου Καλαμάτας στη Νίσυρο για τα 70χρονα της απελευθέρωσής της, που θα τελεσθούν στις 7 Μαρτίου 2018.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου θα έχει επικεφαλής τη Μαρία Οικονομάκου και θα αποτελείται από 35 άτομα, ως εξής:
3 Δημοτικοί Σύμβουλοι,
26 μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων (22 από το Μορφωτικό Σύλλογο και 4 από τους Ελληνομνήμονες)
 και ορισμένοι δημοσιογράφοι.
Εγκρίθηκε, επίσης, η διάθεση πίστωσης 4.960 € για την κάλυψη των απαιτουμένων εξόδων, στο πλαίσιο της εθνικής αυτής αποστολής.
Η νήσος αυτή της Δωδεκανήσου «υιοθετήθηκε» από το Δήμο Καλαμάτας το 2000, επί Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου και Δημάρχου Παναγή Κουμάντου.
Η αποστολή της Καλαμάτας θα μεταβεί στη Νίσυρο με πλοίο και, κατόπιν συνεννοήσεως με το Δήμαρχο του νησιού, θα φιλοξενηθεί εκεί.


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ