Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΛΑΡΙΟΥ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ἹΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κατόπιν ἐγκρίσεως καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Φλαρίου) Καλαμάτας θά ὑποδεχθῇ μέ πάσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα την Ἱεράν Εικόνα τῆς Παναγίας τῆς Πεταλιδιωτίσσης. 
Ἡ ἀναχώρησις ἐκ Πεταλιδίου θά γίνῃ τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 22ας Μαρτίου 2018 καί ὥραν 5:30 μ.μ. ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πεταλιδίου. Θά προηγηθῇ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Θεοτόκου περί ὥραν 4:30 μ.μ.
Ἡ δε Ἐπίσημος Ὑποδοχή θά θά λάβη χώρα εἰς τήν Συμβολήν τῆς Σταδίου μέ τόν πεζόδρομον τῆς Ἀριστομένους (ἔναντι Πάνθεον) περί ὥραν 6:30 μ.μ. καί θά ἀκολουθήσῃ Λιτάνευσις, διά τῶν ὁδῶν Ἀριστομένους καί Κολοκοτρώνη καί μέχρι τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καλαμάτας, ἔνθα θά παραμείνῃ ἐπί 6 ἡμέρες, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν, ἤτοι μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2018 καί περί ὥραν 6:45 ὁπότε και θά ἀναχωρήσῃ διά τό Πεταλίδιον.
Ἡ ἐπιστροφή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς Πεταλίδιον θά πραγματοποιηθῇ τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2018 καί περί ὥραν 7:30 μ.μ. καί θά τελεσθῇ Προηγιασμένη Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πεταλιδίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ