ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Κατόπιν ἐγκρίσεως καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Φλαρίου) Καλαμάτας θά ὑποδεχθῇ μέ πάσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα την Ἱεράν Εικόνα τῆς Παναγίας τῆς Πεταλιδιωτίσσης. 
Ἡ ἀναχώρησις ἐκ Πεταλιδίου θά γίνῃ τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 22ας Μαρτίου 2018 καί ὥραν 5:30 μ.μ. ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πεταλιδίου. Θά προηγηθῇ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Θεοτόκου περί ὥραν 4:30 μ.μ.
Ἡ δε Ἐπίσημος Ὑποδοχή θά θά λάβη χώρα εἰς τήν Συμβολήν τῆς Σταδίου μέ τόν πεζόδρομον τῆς Ἀριστομένους (ἔναντι Πάνθεον) περί ὥραν 6:30 μ.μ. καί θά ἀκολουθήσῃ Λιτάνευσις, διά τῶν ὁδῶν Ἀριστομένους καί Κολοκοτρώνη καί μέχρι τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καλαμάτας, ἔνθα θά παραμείνῃ ἐπί 6 ἡμέρες, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν, ἤτοι μέχρι τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2018 καί περί ὥραν 6:45 ὁπότε και θά ἀναχωρήσῃ διά τό Πεταλίδιον.
Ἡ ἐπιστροφή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς Πεταλίδιον θά πραγματοποιηθῇ τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 28ης Μαρτίου 2018 καί περί ὥραν 7:30 μ.μ. καί θά τελεσθῇ Προηγιασμένη Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πεταλιδίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.Post A Comment: