ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ........!!!Τρεις εργολαβίες για συντηρήσεις και επισκευές στα δίκτυά του, συνολικού ύψους 700.000 ευρώ, προγραμματίζει ο ΓΟΕΒ Παμίσου.

Η πρώτη αφορά το κλειστό αρδευτικό δίκτυο Αγίου Φλώρου, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Προβλέπει την επισκευή και τη συντήρηση αντλιών στο αντλιοστάσιο Αγίου Φλώρου, του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου (αγωγοί, βάνες, φρεάτια) και παρεμβάσεις στο κτήριο του αντλιοστασίου.

Η δεύτερη αφορά το ανοιχτό δίκτυο της κάτω ζώνης, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Προβλέπει την επισκευή διωρύγων και καναλέτων, την αντικατάσταση ρυθμιστών στάθμης και τη συντήρηση και επαναλειτουργία των αντλιοστασίου για τα ρύζια.

Η τρίτη αφορά τις γεωτρήσεις, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Προβλέπει συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων και κινητήρων και παρεμβάσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις.


Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της Ανατολικής Προσαγωγού Διώρυγας του ανοιχτού δικτύου, από την οποία αρδεύεται μεγάλο μέρος του κάμπου κυρίως της Καλαμάτας, αλλά και της Μεσσήνης.

Τα έργα πρόκειται να δημοπρατήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.


ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ