ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ …!!!!!!!!Kάποια κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες από πλευράς Κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των Ρομά. Η υπεύθυνη της προσπάθειας είναι η Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά Αικατερίνη Γιάντσιου, η οποία απέστειλε έγγραφο στο Δήμο Καλαμάτας, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής για την επίλυση του μεγάλου αυτού ζητήματος.

Οι απόψεις που της εστάλησαν είναι οι παρακάτω:

«1) Ο καταυλισμός στη θέση Πολυκλαδικό - Αγία Τριάδα πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Ήδη βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη προσφυγή για διοικητική αποβολή τους από τους κοινόχρηστους (δημοτικούς) και ιδιωτικούς χώρους αυτής της περιοχής. Επισημαίνουμε πως δεν υπάρχει η παραμικρή αποδοχή από τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής για την παραμονή των Ρομά σ' αυτό το χώρο. Ούτε πρόκειται να υπάρξει συναίνεση από τους κατοίκους με οποιοδήποτε επιχείρημα, υπόσχεση ή παροχή.

2) Ο Δήμος δε διαθέτει ιδιοκτησία που να έχει στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση οικισμού Ρομά.

3) Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Ενοικίου είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί όμως να είναι σχετικά μακροχρόνιο (πέραν της διετίας) και να συμπεριλαμβάνει μέτρα σχετικής διασφάλισης των ιδιοκτητών των προς ενοικίαση σπιτιών.

4) Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης αγοράς οικοπέδων είναι το πλέον ενδεικνυόμενο και αποδοτικό μέτρο, γιατί θα έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα, σε μια εποχή, μάλιστα, όπου υπάρχουν φθηνά οικόπεδα. Μάλιστα, αν η αγορά οικοπέδων συνδυαστεί με πολεοδομικές διευκολύνσεις και την προσφορά οικίσκων βαρέως τύπου, τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως θετικά και θα βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης.

5) Ορθό μέτρο θα ήταν, επίσης, η ενεργοποίηση της κατασκήνωσης μη τουριστικού χαρακτήρα στην «Μπιρμπίτα», η οποία, όμως, πρέπει να λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας και υποστήριξη του Κράτους προς το Δήμο. Θα έλυνε ασφαλώς προβλήματα, ιδιαίτερα για τους πλάνητες Ρομά και θα βοηθούσε στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και στην καλύτερη οργάνωση της ζωής τους.

Τα 60 στρέμματα (περιοχή του Δήμου Καλαμάτας) στην Μπιρμπίτα και τα 60 στρέμματα (περιοχή Δήμου Μεσσήνης), που βρίσκονται ακριβώς δίπλα και απέχουν 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Μεσσήνης και 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας, αποτελούν μέγα περιουσιακό στοιχείο των Ρομά με συνεχώς αυξανόμενη αξία. Αυτά τα 120 στρέμματα (αν δεν επιλεγεί η λύση της επανεκκίνησης της κατασκήνωσης), μπορεί να κατατμηθούν/πολεοδομηθούν και να διατεθούν, με παραχωρητήρια και κριτήρια, σε οικογένειες Ρομά».


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ