Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ».Σύμβαση υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και ο ανάδοχος Γιάννης Αργυράκης, για την πραγματοποίηση του έργου: «Διανοίξεις και κατασκευές οδών». Ο ανάδοχος πρόσφερε έκπτωση 54,25% επί προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με το ΦΠΑ, ενώ πηγή χρηματοδότησης είναι η ΣΑΤΑ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τις εργασίες άμεσα.


TI ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας θα γίνουν διανοίξεις και κατασκευές οδών σε περιοχές επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κυκλοφοριακές ανάγκες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

ü Η διάνοιξη και πλήρης κατασκευή του αδιάνοικτου τμήματος της οδού Προμηθέως στην Ανατολική Συνοικία, καθώς επίσης και η κατασκευή ρειθροκρασπέδων στο ήδη ανοιγμένο και ασφαλτοστρωμένο τμήμα της. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και κατασκευής αγωγών υπογείων δικτύων

ü Η διάνοιξη και πλήρης κατασκευή των οδών μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 814, 817, 818, 560 της Δυτικής Συνοικίας
ü Η κατασκευή του πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1129 – 1136 της Βόρειας Συνοικίας

ü Η διαπλάτυνση του προσωρινού οδοστρώματος της οδού Ψαρρέα

ü Η διάνοιξη τμήματος της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1502, 1504 δυτικά της οδού Αρτέμιδος


ü Η υψομετρική διαμόρφωση της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1315, 1317 στην Ανατολική Συνοικία.


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ