250 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.“Ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα
3. Την 79/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 18, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας,
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν, από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα, κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (απορριμματοφόρα Δήμου, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, φορτηγά, τρακτέρ κ.λπ.).

Ιδιαίτερα, εν όψει της επερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου, επιβάλλεται εκ του νόμου οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να φροντίσουν να κλαδέψουν τα ελαιόδεντρά τους έτσι, ώστε να μην εξέρχονται κλάδοι πέραν των ορίων των αγροτεμαχίων τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος Καλαμάτας θα επιβάλλει πρόστιμο 250 € στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Νόμο κατά των μη συμμορφούμενων.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων να εποπτεύσουν τις Κοινότητές τους και να ενημερώνουν την Δημοτική Αστυνομία σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ