ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.Στο ισόγειο του κτηρίου Α΄, από την πλευρά του μεγάλου χώρου στάθμευσης του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου, μετεγκαταστάθηκε το Γραφείο Υποδοχής Πολιτών του Δήμου Καλαμάτας. Οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το Γραφείο θα καθοδηγούν τους πολίτες, προκειμένου οι τελευταίοι να μεταβούν στο Γραφείο του Δημαρχείου που σχετίζεται με την υπόθεσή τους ή να βρουν τον υπάλληλο που επιθυμούν να συναντήσουν.

Επίσης, στο πλαίσιο του Γραφείου Υποδοχής Πολιτών λειτουργεί και το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών, στο οποίο δηλώνονται βλάβες, δυσλειτουργίες, αιτήματα κ.λπ. και έχει τον αριθμό: 27213 60700. Τα ζητήματα αυτά μπορούν οι πολίτες να δηλώνουν και αυτοπροσώπως.


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ