ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.Την ικανοποίηση  του εξέφρασε ο Δήμαρχος, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «εξόχως θετικό», όσον αφορά στην έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» για τον πιλοτικό δείκτη αποτελεσματικότητας των Δήμων 2019, σύμφωνα με τον οποίον ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο τέταρτος σε επίπεδο χώρας.

Για την κατάρτιση του δείκτη ελήφθησαν υπόψη το πεδίο της οικονομικής διαχείρισης, που αφορά στο βαθμό αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθεσίμων σε κάθε δήμο πόρων, το πεδίο της διαφάνειας και λογοδοσίας και το επίπεδο των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών, ενώ τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι δε δημοσιεύσεις στη «Διαύγεια» και τις ιστοσελίδες των Δήμων αξιοποιήθηκαν κυρίως για έλεγχο και επαλήθευση.

Πρώτος στην κατάταξη με βάση την αποτελεσματικότητα είναι ο Δήμος Μετσόβου και ακολουθούν οι Δήμοι Αριστοτέλη (σ.σ. Χαλκιδική), Καλαβρύτων, Καλαμάτας, Ιωαννιτών, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Ζαγορίου, Ανδρου και Ηλιδας. Στη διαμόρφωση της βαθμολόγησης και της κατάταξης συνέβαλαν κατά 70% οικονομικά, 10% η διαφάνεια - λογοδοσία (ύπαρξη Συμπαραστάτη Δημότη, λειτουργία ιστοσελίδας κ.λπ.) και 20% η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη μελέτη των στοιχείων οι δήμοι ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες (αστικοί, μικτοί, μικροί νησιωτικοί και ηπειρωτικοί κ.λπ.). Ο Δήμος Καλαμάτας ταξινομήθηκε στην κατηγορία των μικτών δήμων που έχουν ένα αστικό κέντρο και μεγάλη αδόμητη έκταση. Σε αυτή την ειδική κατηγορία ο Δήμος Καλαμάτας με βάση την αποτελεσματικότητα κατετάγη 3ος πίσω από τους Δήμους Αριστοτέλη και Καλαμαριάς.

Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας των Δήμων αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές και αναδεικνύει τα θετικά παραδείγματα των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σε αυτές πόρους εν μέσω των έντονα γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Ομιλητές στην εκδήλωση της Κυριακής ήταν οι: Κώστας Μπακογιάννης υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, τ. δήμαρχος Καρπενησίου. Τάσος Αβραντίνης δικηγόρος, αντιπρόεδρος της Δράσης και μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΦΙΜ. Αθανάσιος Τσιούρας δικηγόρος, νομικός σύμβουλος και μέλος της εκτελεστικής ομάδας του ΚΕΦΙΜ, υπεύθυνος εκπόνησης της μελέτης.

Ο Π. Νίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «γίνεται υπερπροσπάθεια, σε πολλά επίπεδα, με πολύ σοβαρές ελλείψεις προσωπικού». Προσέθεσε δε πως «όταν έρχεται μία ανεξάρτητη Αρχή και σε επιβραβεύει για τις προσπάθειές σου, μπορείς να αισθάνεσαι καλά».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, καθώς και τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν στη διάκριση του Δήμου Καλαμάτας.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ