ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ


        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥΟι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ