ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ


        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥwww.platy-kalamatas-messinias.gr

Instagram