ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ.Ανακοίνωση

« Ο Νεοσύστατος ιππικός όμιλος, σας ανακοινώνει ότι οι ενέργειες που έγιναν για να μας δοθεί γραφείο και αίθουσα, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, από τον πρόεδρο του χωριού κ. Νίκα, δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Παρόλο που αυτό το κτήριο είναι δωρεά του κ. Μαντζη, με συγκεκριμένο σκοπό τη στέγαση των συλλόγων.

Εμείς λοιπόν θα αναζητήσουμε προς ενοικίαση κτήριο στο χωριό και κάποιο μέρος (πιθανόν μαγαζί) για την κοπή της πίτας.

Περιμένετε ενημέρωση μας.»
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ