Συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας φύτευσε, σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, 64 νεαρά δένδρα κουκουναριάς και πεύκου σε δημοτικό χώρο, στο δυτικό άκρο της μαρίνας και δίπλα στις εκβολές του Νέδοντα.

Είχαν προηγηθεί φυτεύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Μικρής Μαντίνειας και στο Φραγκοπήγαδο, ενώ αυτές θα συνεχισθούν στο παραλιακό μέτωπο του Κορδία και στην παρόχθια ζώνη του Νέδοντα (δυτικά).

Επίσης, ο Δήμος Καλαμάτας θα παράσχει δωρεάν δένδρα κουκουναριάς, προς φύτευση στη Διασπορά της 120 ΠΕΑ.


Post A Comment: