Η διακονία της Εκκλησίας επί γης εκδηλώνεται πάντα ως μαρτυρία πίστεως και αγάπης στο συνάνθρωπο. Αυτή την αγάπη αγωνίζεται να προσφέρει εμπράκτως και η Τοπική μας Εκκλησία, προς όλους ανεξαιρέ­τως που την έχουν ανάγκη.

Κάνοντας οικονομικό απολογισμό του Φιλανθρωπικού και Προνοιακού της έργου για το 2018, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, δίνει στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα του απολογισμού αυτού, ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:

Γενικό και Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία: 241.750 €
Γηροκομείο: 886.950 €
Ίδρυμα χρονίως πασχόντων: 1.116.800 €
Παιδικός Σταθμός: 150.000 €
Κατασκηνώσεις: 69.800 €
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής: 27.500 €
Υποτροφίες Απόρων Φοιτητών: 98.200 €
Λοιπά έξοδα και ενισχύσεις: 6.580 €

Σύνολο 2.597.580 €

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ευχαριστεί θερμά όλους τους επωνύμους και ανωνύμους δωρητές και χορη­γούς, που παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζου­με, εξακολουθούν να προσφέρουν απλόχερα και ανιδιοτελώς την αγάπη τους προς την Τοπική Εκκλησία και το συνάνθρωπο”.


Post A Comment: