ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ (Ε.Δ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥΟι τελευταίες καταστροφές στα χωριά του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου επιβάλλουν να στείλουμε ένα μήνυμα αγώνα και συσπείρωσης. Πρέπει όλοι μαζί να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, να θωρακίσουμε και να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Είναι προφανές ότι η κήρυξη Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) του όρους Ταϋγέτου είναι εθνικής σημασίας για περιβαλλοντικό έργο άμεσης προτεραιότητας που αφορά ολόκληρο τον ορεινό όγκο.

Σχετικά με την πρότασή μας για κήρυξη του Ταϋγέτου ως Εθνικού Δρυμού, αυτό θα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο να πάψει να βρίσκεται αυτή η σημαντική, αλλά υποβαθμισμένη περιοχή στην αφάνεια, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε μικρότερης σπουδαιότητας δρυμούς ανά τη χώρα μας.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα μπορέσουμε να δώσουμε στον Ταΰγετο την προσοχή που του αξίζει, ώστε να προγραμματιστεί και να γίνει ότι απαιτείται προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του εθνικού δρυμού, που όχι μόνο θα προστατεύσει, αλλά και θα αναδείξει την περιοχή, δίνοντάς της προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως είναι φυσικό, οι εθνικοί δρυμοί περιλαμβάνουν κυρίως ορεινές και δασικές εκτάσεις ιδιαιτέρου επιστημονικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, ενώ ο κύριος σκοπός της κήρυξής τους είναι η διατήρηση πολυτίμων στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς.

Η κήρυξη του ορεινού όγκου Ταϋγέτου σε Εθνικό Δρυμό έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος Ι: Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων φυσικών, βιολογικών και πολιτιστικών αξιών του δρυμού. Στο στόχο αυτό περιλαμβάνεται η διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζεται και επηρεάζει το δρυμό.

Στόχος ΙΙ: Προώθηση ενεργειών για την καλύτερη γνώση και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων αξιών του δρυμού και την αξιοποίηση του για επιστημονική έρευνα και παροχή ευκαιριών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Στόχος ΙΙΙ: Προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με βάση τον Εθνικό Δρυμό, στο πλαίσιο οικοανάπτυξης της περιοχής, με ενέργειες όπως:

-Κατάλληλη ανάδειξη και προβολή του δρυμού

-Παροχή ευκολιών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην επιδίωξή τους για γνωριμία του περιβάλλοντος του δρυμού, την ικανοποίηση αναγκών αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την παραμονή τους στο ύπαιθρο με άνεση και ασφάλεια

-Ενίσχυση προγραμμάτων βελτίωσης των τουριστικών διευκολύνσεων (διανυκτέρευση, σίτιση κ.λπ.) και της τεχνικής υποδομής, στην ευρύτερη περιοχή του δρυμού

-Ενίσχυση του αγροτουρισμού και συμβολή στην αξιοποίηση παραδοσιακών προϊόντων και δραστηριοτήτων

-Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δρυμού για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Είναι γεγονός ότι οι εθνικοί δρυμοί και οι προστατευόμενες γενικά περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός συνεχώς αυξανομένου αριθμού επισκεπτών που συμμετέχει σε διάφορες μορφές φυσιολατρικού ή περιηγητικού συμβάλλοντας, ως εκ τούτου συμβάλλουν, όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, αλλά και στην παροχή σημαντικών ευκαιριών αναζωογόνησης και ανάπτυξης της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται οι περιοχές αυτές.

Στόχος ΙV: Εξασφάλιση κατάλληλων διοικητικών ή άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών για την προώθηση και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης.

Τη διαχείριση αναλαμβάνει ο Φορέας Εθνικού Δρυμού.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και ειδικούς επιστήμονες.

Μαρία Οικονομάκου , Υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας με το Συνδυασμό «Καλαμάτα Ξεκινάμε»
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ