ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Δημοτικές εκλογές 2019 – Ημερομηνία: Από σήμερα τρίτη 26 Μαρτίου 2019 ξεκινά επισήμως η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

–Οι συνδυασμοί πρέπει να ανοίξουν ΑΦΜ και βιβλίο εσόδων -εξόδων

-Ξεκινά η λειτουργία εκλογικών κέντρων.

Δημοτικές εκλογές 2019 – Ημερομηνία
Η ημερομηνία των Ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών ανακοινώθηκε επισήμως στις 12 Μαρτίου.

Η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.


Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2019

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου του 2019 και αναφορικά με τις μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, με την οποία ενσωματώθηκαν όλες οι μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Η θητεία των εκλεγμένων μελών στις Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 θα είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023.

Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους.

26 ΜΑΪΟΥ 2019 – Ευρωεκλογές – Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογέςΕυρωεκλογές 2019

Οι Ευρωεκλογές 2019 θα πραγματοποιηθούν στα 28 κράτη – μέλη στις 23-26 Μαΐου 2019.

Ένα σύνολο 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπούν περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους από 28 κράτη-μέλη.

Τον Φεβρουάριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μελών του από 751 σε 705, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ