Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 05 ΜΑΡ. 19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (1.000, €) ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ.          Σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Καλαμάτας  με αριθμό, ΑΔΑ: ΩΜΙΦΩΕΕ-ΥΜΦ  εγκρίθηκε  και διατέθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας  πίστωση ύψους Χιλίων Ευρώ ( 1.000,00  Ευρώ), για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων µε ΚΑΕ 00.8251.25 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος.

          Για να δείτε την πράξη της Πάγιας προκαταβολής όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα του Χωριού μας κάντε κλικ εδώ:Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ