Διαβάστε τους τέσσερεις βασικούς και απαράβατους ορούς που αφορούν το μέλλον της ελληνικής μειονότητας της Βόρειας Ηπείρου, που η Ελλάδα έχει θέσει με έντονο τρόπο  στην αλβανική κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


1. Να αναγνωριστούν μειονοτικές ζώνες σε Κορυτσά και Χειμάρα.

2. Να κατασκευαστούν 5 στρατιωτικά νεκροταφεία των πεσόντων του 1940 – 1941  με 8 χιλιάδες τάφους.

3. Να θεωρηθεί κλειστό το τσάμικο θέμα.

4. Να αναγνωριστεί η Αυτονομία της Βόρεια Ηπείρου σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Κερκύρας.Post A Comment: