(41) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΜΟΝΟ (1) ΕΝΑΣ.



Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ζ60465ΧΘ7-ΤΧΝ) ορίσθηκε ο αριθμός Δημοτικών Συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.

Για το Δήμο Καλαμάτας ισχύουν τα εξής:

Δήμος Καλαμάτας, Μόνιμος Πληθυσμός: 69.849, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 41

α. Δημοτική Ενότητα Άριος, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.071, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1

β. Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.648, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1

γ. Δημοτική Ενότητα Θουρίας, Μόνιμος Πληθυσμός: 2.721, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2

δ. Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, Μόνιμος Πληθυσμός: 62.409, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 37.



Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ