ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ…!!!!ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ  ΝΟΜΟ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 375 € - 500 € ΤΟ ΜΗΝΑ .

Συγκεκριμένα για απόσταση του χωριού από την έδρα του δήμου μέχρι 10 χλμ εισπράττουν  από 225 € - 300 €, για απόσταση 10 χλμ – 20 χλμ εισπράττουν από 300 € - 400 € και για απόσταση 20 χλμ και άνω εισπράττουν από 375 € - 500 € το μήνα.

Σημ. Τα 225 € - 500 € επαρκούν εν γένει για τη μηνιαία μετακίνηση προέδρου ή παρέδρου, καθώς αφορούν περίπου 150 - 300 λίτρα βενζίνης και τα ανάλογα χιλιόμετρα σύμφωνα με την κατανάλωση του οχήματος.

Δηλαδή:

500 € Χ 12 μήνες = 6.000 € το χρόνο
6.000 € Χ 4χρονια= 24.000 €

24.000 € συνολικές αποδοχές μόνο από τα έξοδα μετακίνησης  για να πηγαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια και να απολαμβάνει τον καφέ του και να λέει στον Δήμαρχο ότι όλα είναι καλά  στο χωριό ….!!!!!

Βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας γιατί κόβονται να γίνουν πρόεδροι ……………
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ