Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ 250 € ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣΟ Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα τα κλαδιά των δέντρων, η αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα

3. Την 79/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 18, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας,

ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλει πρόστιμο 250 €, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το Νόμο κατά των μη συμμορφούμενων.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ