ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Αυτήν την στιγμή έχει σημειωθεί μεγάλο έως τεράστιο  πρόβλημα στην εκλογική διαδικασία στα Εκλογικά Τμήματα του Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας και ίσως τινάξουν στον αέρα ολόκληρη την εκλογική διαδικασία  και οι πρώτες  πληροφορίες είναι ότι  αφορούν  σε μεγάλο αριθμό  ψηφοδέλτια του συνδυασμού  «Πρωτεύουσα Δύναμη  της Ελένης Αλειφέρης …!!!!!

Με τις νεότερες πληροφορίες και την ενημέρωση που έχουμε είναι  ότι υπάρχει μπέρδεμα στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού «Πρωτεύουσα Δύναμη» της Ελένης Αλειφέρης ότι είναι μπερδεμένα με τα ψηφοδέλτια της Δημοτικής  Ενότητας Αριος.  Ενώ στο Πλατύ Καλαμάτας Μεσσηνίας έπρεπε να υπάρχουν Ψηφοδέλτια της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρων. Κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και στην Δημοτική Ενότητα Αριος ..!!!
Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ