Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΞΕΛΕΞΕ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ ΝΙΚΗΤΑ ΝΕΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ.Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον Σεβ. Μητροπολίτη Δαρδανελλίων Νικήτα νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων.

Να σημειωθεί ότι ο μέχρι τούδε Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Γρηγόριος, κατετάχθη στις τάξεις των εφησυχαζόντων Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου, κ. Νικήτας (Λιούλιας), εγεννήθη εις Tampa, Florida, των Ηνωμένων Πολιτειών το 1955.

Εσπούδασεν εις το Πανεπιστήμιον της Φλώριδας, από το οποίον έλαβε το πτυχίον του εις την Θρησκειολογίαν (1976).

Εις την συνέχειαν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, εκ της οποίας απεφοίτησε το 1980 και κατόπιν επραγματοποίησε μεταπτυχιακάς σπουδάς εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982).

Υπηρέτησεν ως γραμματεύς εις τα γραφεία του Βουλευτού Μιχαήλ Μπιλλιράκη εις την Washington D.C. (1982-1984).

Εχειροτονήθη Διάκονος το 1985 υπό του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου και κατά το ίδιον έτος Πρεσβύτερος.

Υπηρέτησεν εις την ενορίαν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Merriville, ΙΝ) και από το 1987 εις την Ιεράν Επισκοπήν Σικάγου ως Γραμματεύς.

Το 1988 έλαβε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου και ανέλαβε Πρωτοσύγκελλος της ως άνω Επισκοπής.

Επί διετίαν εις την Αγίαν Πετρούπολιν της Ρωσσίας συνεπλήρωσε τας σπουδάς του εις την Ιστορίαν και την εκμάθησιν της Ρωσσικής γλώσσης. Κατά το διάστημα αυτό επέδειξεν ιδιαίτερον ζήλον διά τα προγράμματα νεολαίας, ειδικώς διά τον ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ και ανέπτυξε πλουσίαν δράσιν με αξιόλογον ποιμαντικόν και φιλανθρωπικόν έργον.

Εδίδαξεν εις το Πανεπιστήμιον Loyola of Chicago επιλεγόμενα μαθήματα περί Ορθοδοξίας.

Την δε 2αν Δεκεμβρίου 1996 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ και εχειροτονήθη την 14ην ιδίου εις τον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου.

Η ενθρόνισίς του εγένετο εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Λουκά Χόνγκ Κόνγκ την 12ην Ιανουαρίου 1997 και κατέστη πρώτος κανονικός ποιμενάρχης της νεοιδρυθείσης Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ, μετατεθείς εις την Ιεράν Μητρόπολιν Δαρδανελλίων κατά το έτος 2007.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης είναι Διευθυντής του εν Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικού Ορθοδόξου Ινστιτούτου «Πατριάρχης Αθηναγόρας».
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ