ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ: Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΗ ρύπανση από τα ελαιοτριβεία αποτελεί πληγή για τα ποτάμια της Μεσσηνίας. Ο κατσίγαρος προκαλεί έντονες επιπτώσεις στην πανίδα και γενικότερα στην ποιότητα ενός ποταμού.

Αν και η ρύπανση είναι εποχιακή και εξαρτάται επίσης από την παραγωγή του κάθε έτους, έχουν εντοπιστεί αρκετές φορές αποθηκευμένοι ρύποι στα ιζήματα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ της Καλαμάτας μέσα από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε 22 σταθμούς στην Μεσσηνία για την οικολογική ποιότητα των ποταμών. Επίσης, από το πρόγραμμα παρακολούθησης των μεσσηνιακών ποταμών προκύπτει ότι στα κυρίαρχα προβλήματα ανήκουν ακόμη οι μορφολογικές αλλοιώσεις και η υπεράντληση των υδάτων.

Επιπλέον, σε πάρα πολλά σημεία του Μεσσηνιακού Κόλπου και κυρίως στις περιοχές όπου εκβάλλουν ποτάμια και ρέματα, η ποιότητα των νερών θεωρείται υποβαθμισμένη - και ειδικά στις ακτές όπου δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα και μονάδα βιολογικού καθαρισμού, και τα βοθρολύματα πέφτουν ανεπεξέργαστα κατευθείαν στη θάλασσα.

13 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Το γραφείο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Καλαμάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 8 Απριλίου του 2006 και ,όπως λέει ο Πέτρος Κουράκλης, διοικητικός υπάλληλος του γραφείου Καλαμάτας, βασίστηκε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης του Μεσσηνιακού Κόλπου και των δυτικών ακτών της Μεσσηνίας. Το εν λόγω πρόγραμμα της ερευνήτριας του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ δρ. Αλεξάνδρας Παυλίδου διήρκεσε συνολικά 5 χρόνια και παρήγαγε σημαντικά αποτελέσματα και δεδομένα, τα οποία παραδόθηκαν στην τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Η παρουσία όμως του ΕΛΚΕΘΕ στην περιοχή της Μεσσηνίας δεν σταματά εκεί καθώς τη σκυτάλη πήρε ο ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων δρ. Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης (με καταγωγή από το Ψάρι Μεσσηνίας) ξεκινώντας το πρόγραμμα παρακολούθησης των μεσσηνιακών ποταμών.

22 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε 22 σταθμούς στη Μεσσηνία για την οικολογική ποιότητα των ποταμών - από τους οποίους πάρθηκαν δείγματα νερού, ιζήματος και μακροσπόνδυλων. "Εστιάσαμε στα μακροσπόνδυλα γιατί αυτά τα υδρόβια έντομα τα οποία βρίσκονται μέσα στο ποτάμι χρησιμοποιούνται ως δείκτες της ποιότητας του νερού", εξηγεί ο Π. Κουράκλης. Η έρευνα αυτή συνεχίστηκε για 3 χρόνια και στη διάρκειά της υπήρχε διαρκής ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της τότε Νομαρχίας Μεσσηνίας, ενώ στοιχεία δόθηκαν και στις Διευθύνσεις των δήμων με άμεσο ενδιαφέρον (πριν την συγχώνευση των καποδιστριακών δήμων). "Αλλά πώς αξιοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία δεν το γνωρίζουμε", συμπληρώνει ο κ. Κουράκλης.

"Εμείς επισημάναμε ότι σε πάρα πολλά σημεία του Μεσσηνιακού Κόλπου και κυρίως στις περιοχές που εκβάλλουν ποτάμια και ρέματα η ποιότητα των υδάτων θεωρείται υποβαθμισμένη", σημειώνει ο ίδιος. Ειδικά στις δυτικές ακτές του Μεσσηνιακού Κόλπου όπου δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα και μονάδα βιολογικού καθαρισμού, τα αστικά λύματα (βοθρολύματα) πέφτουν ανεπεξέργαστα κατευθείαν στη θάλασσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"

Η παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των ποταμών βέβαια συνεχίζεται από το ΕΛΚΕΘΕ, όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, για δεύτερη πενταετία-εξαετία.
Ένα ακόμα πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ που "τρέχει" και για την περιοχή μας είναι το "Ποσειδώνας", όπου μέσω μιας εξελιγμένης μονάδας ανοιχτά της Πύλου συγκεντρώνονται ατμοσφαιρικά και άλλα στοιχεία για την πρόγνωση καιρού. Στο ξεκίνημα του εν λόγω προγράμματος είχε τοποθετηθεί και ένας πλωτήρας μέσα στον Μεσσηνιακό, που χρησίμευε ως σταθμός μέτρησης δεδομένων καιρού και θάλασσας (κυματισμού, θερμοκρασίας θάλασσας, υγρασία κ.λπ.).

Επιπλέον, για ένα διάστημα το γραφείο υλοποίησε το πρόγραμμα των υποθαλάσσιων πηγών της Στούπας, με επιστημονικά υπεύθυνο των δρ. Άρη Καραγιώργη, διευθυντή σήμερα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο όμως δεν ευδοκίμησε για τεχνικούς λόγους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο δρ. Λεωνίδας Βαρδάκας, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΚΕΘΕ για περίπου 13 χρόνια, ο οποίος ήρθε πέρυσι τον Ιανουάριο στην Καλαμάτα, προσθέτει ότι συγχρόνως έχουν διενεργηθεί ιχθυολογικές δειγματοληψίες μέσα στον Μεσσηνιακό Κόλπο με τη βοήθεια ντόπιων αλιέων, για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ).

Τελευταία, το γραφείο της Καλαμάτας έχει επίσης ξεκινήσει επαφές για τη συνεργασία με φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών: "Συγκεκριμένα ο καινούργιος φορέας στον οποίο είμαι μέλος του ΔΣ, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτίου Πελοποννήσου Προπονήσου και Κυθήρων, περιλαμβάνει μέσα στις περιοχές αρμοδιότητάς του αρκετές προστατευόμενες περιοχές και στη Μεσσηνία, όπως την περιοχή της Γιάλοβας αλλά και άλλες. Σκοπός αυτού του φορέα διαχείρισης είναι η προστασία των ειδών προτεραιότητας (ειδών δηλαδή που απειλούνται με εξαφάνιση) και οικοτόπων", μας λέει ο ίδιος.

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ο δρ. Βαρδάκας στην ερώτηση για την οικολογική ποιότητα των ποταμών στην Μεσσηνία απαντά ότι "η κατάσταση είναι όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας". Δηλαδή, "το αρχικό τμήμα ενός ποταμού, δηλαδή το πιο ορεινό και απομακρυσμένο από ανθρώπους, είναι και το πιο καθαρό - όσο κατευθύνεσαι προς τα χαμηλότερα τμήματα τόσο υποβαθμίζεται, μέχρι που φτάνει στη θάλασσα, που είναι το πιο υποβαθμισμένο". Ειδικότερα, στο νομό "έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν αρκετές σημειακές πιέσεις, όπως για παράδειγμα τα ελαιοτριβεία τα οποία αποτελούν μία πολύ έντονη πίεση, προκαλώντας έντονες επιπτώσεις στην πανίδα και γενικότερα στην ποιότητα ενός ποταμού - η οποία βέβαια είναι εποχιακή και εξαρτάται και από την παραγωγή του κάθε έτους".
Επιπλέον, άλλη μια έντονη πίεση είναι "η υπεράντληση των υδάτων σε σημείο τέτοιο που να στεγνώνουν μεγάλα τμήματα, προκαλώντας τεράστιες θνησιμότητες στην πανίδα του ποταμού".

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Στη διευκρίνιση για το αν υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, απαντά θετικά λέγοντας ότι "σύμφωνα με ευρήματα από προηγούμενες έρευνες έχουμε εντοπίσει αρκετές φορές αποθηκευμένους ρύπους στα ιζήματα". Όσο δε αφορά τις επιπτώσεις σε ανθρώπους, φυτά και ζώα, ο δρ. Βαρδάκας κάνει λόγο ειδικά για τα αστικά λύματα που πέφτουν ανεπεξέργαστα: "Αν κάποιος ποτίσει με υποβαθμισμένο νερό μπορεί να έχει επιπτώσεις - αν και δεν έχω ακούσει ποτέ για κάτι τέτοιο, ούτε σε αυτή την περιοχή, ούτε στην περιοχή της Λακωνίας". Έχει, όμως, "επίπτωση στο περιβάλλον καθώς έχουν παρατηρηθεί μαζικές θανατώσεις ψαριών".

Επιπλέον, "υπάρχουν και άλλες πιέσεις που δέχεται ένα ποτάμι, όπως για παράδειγμα όταν αλλάζει η μορφολογία του (π.χ. εγκιβωτισμός), το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στους οργανισμούς όσο και στην δημιουργία καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων. Ομοίως η κοπή των παρόχθιων δέντρων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση στην ποιότητα των υδάτων, καθώς αυτά με τις ρίζες τους μπορεί να απορροφήσουν ρύπους από λιπάσματα.ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΟΧΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τεχνολόγος- ιχθυολόγος Παναγιώτης Αρβανίτης εργάζεται στο ΕΛΚΕΘΕ από το 2000 και μόλις τον περασμένο Μάιο κατέβηκε από την Αθήνα στο γραφείο της Καλαμάτας. Λέει ότι "το έργο του ΕΛΚΕΘΕ είναι να διαπιστώσει την υποβάθμιση και να προτείνει λύσεις κι όχι να ρίξει πρόστιμα - ο ρόλος μας δεν είναι... αστυνομικός/ελεγκτικός, είναι καθαρά διερευνητικός". Όσο για τα αποτελέσματα και πώς αυτά θα αξιοποιηθούν εξαρτάται από τον φορέα που συνεργάζεται με το ΕΛΚΕΘΕ. "Εμείς απλώς καταγράφουμε την ποιότητα των υδάτων, είτε θαλάσσιων, είτε και των περιβαλλόντων παραθαλάσσιων και θαλάσσιων και παραποτάμιων", επισημαίνει.

Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

Επειδή όμως ο κόσμος ανησυχεί για το πόσο καθαρές είναι οι θάλασσές μας, ρωτήσαμε, αλλά οι ίδιοι μπορούν να δώσουν μόνο γενικές απαντήσεις: "Τα νερά της θάλασσας ίσως να υποβαθμίζονται με την αύξηση του κόσμου, ειδικά τις καλοκαιρινές περιόδους, ή μετά από έντονες βροχοπτώσεις με τις οποίες ξεπλένονται όμβρια ύδατα προς την θάλασσα από τα ξεπλύματα της πόλης". Αυτό ωστόσο "είναι συνήθως ευκαιριακό και μετά από λίγο καθαρίζει", λένε και προσθέτουν πως "κάποια θέματα είναι περιστασιακά και ναι επιβαρύνουν για λίγο". Αυτό, βέβαια, "μπορεί να κατακαθίσει στον πυθμένα και να δημιουργήσει ένα ίζημα, το οποίο μπορεί σε μόνιμη βάση να περιέχει διάφορους ρύπους, π.χ. βαρέα μέταλλα, και με μία αναταραχή να ξανάρθει στην επιφάνεια".

Ωστόσο σε ότι αφορά το φαινόμενο της καφέ κηλίδας που κατά διαστήματα παρουσιάζεται στον Μεσσηνιακό Κόλπο, οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ είναι απόλυτοι: "Η ύπαρξη του ζωοπλαγκτόν και του φυτοπλαγκτόν είναι φυσικό φαινόμενο".

Πηγη: eleftheriaonline.grΑρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Αποστολή

Labels

12Ο ΠΕΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1821 1940 2022 5G 77 ΜΕ 9ο ΣΠ ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΙ ΑΕΚ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΙΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΟΓΑ ΙΠΠΟΙ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΡΙΑ αρ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΛΥΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΟΛΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΟΣ ΒΡΟΜΩΒΡΥΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΒΑΣ ΓΛΥΚΑ ΓΟΕΒ ΓΡΙΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ ΔΕΥΑΚ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΡΑ ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΑΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΑΒ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΕΛΙΣΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΕΜΑΚ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΥΑΝ ΕΡΤ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΧΕΣ ΕΦΟΡΙΑ ζ ΖΕΛΕΝΣΚΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΉΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΈΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΙΣΜΑ ΘΕΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΛΙΨΗ ΘΟΥΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΗΜΙΟΒΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ ιερο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΘΩΜΗ ΙΜΒΡΟΣ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΙΡΑΝ ΙΣΘΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΚΗΔΕΙΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΙΕΒΟ ΚΙΝΑ ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΡΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΡΑΣΙ ΚΡΗΤΗ ΚΤΕΛ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑΔΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΕΝΙΝ ΛΗΜΝΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΙΜΝΗ ΛΟΑΤΚΙ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΓΚΡΟΓΚΟΥ ΜΑΣΚΑ ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ ΜΕΡΑ25 ΜΕΡΚΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΣΧΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΔΟΥΣΑ ΝΕΚΡΟΙ ΝΕΡΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΥΧΤΑ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ ΟΔΥΝΗ ΟΘΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΠΚΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΟΣΕ ΟΣΦΠ ΟΤΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΚΟΕ ΠΑΜΙΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΑΟ ΠΑΟΚ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΧΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΝΘΟΣ ΠΕΡΣΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΥΚΟ ΠΗΔΗΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ πολι ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΠΟΝΟΣ ΠΟΡΝΗ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΤΟ ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΩΧΟΣ ΠΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. ΡΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΟΣ ΣΔΟΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΣΚΑΛΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΤΖΟΥΜΗΣ ΤΗΝΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΝΙΚΟ ΦΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ φω ΦΩΤΑ LED ΦΩΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ χαρ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΣΙΣΙ ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Χρυσόστομος Καράμπελας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΩΝΑΣΗΣ BEETLE c COVID-19 e FACEBOOK FAKE NEWS GAY i INSTAGRA INSTAGRAM INTERNET LOCKDOWN MAGAZINE p PLATI PLATY PLATY MAGAZINE PLATY NEWS SEX SIEMENS SOCIAL MEDIA t TWITTER VIDEO