ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 ΑΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ, ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 60 M3


 Με την προώθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για νέα έργα προϋπολογισμού 3.000.000€ συνεδρίασε το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ την 9η Σεπτεμβρίου 2019 και αποφάσισε μεταξύ άλλων, τα εξής :

1. Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και ανέδειξε ως οριστικό μειοδότη του έργου « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ της ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», την εταιρεία ΘΦ, με το ποσό 1.419.770,00€, έναντι προϋπολογισμού 1.498.500,00€.

2. Ενέκρινε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και ανέδειξε ως οριστικό μειοδότη του έργου «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020», την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ με ποσοστό έκπτωσης 50,56%, έναντι Προϋπολογισμού 350.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

3. Ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2019-2020», τον Ι. ΤΣΟΥΣΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 55,87%, έναντι Προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

4. Ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020», την Εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 45,11%, έναντι Προϋπολογισμού 300.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

5. Ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ Τις ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ», την Εταιρεία ΓΟΜΑΤΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ με ποσοστό έκπτωσης 49,37%, έναντι Προϋπολογισμού 500.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης λήφθηκε απόφαση για την μείωση των λογαριασμών ύδρευσης του Β’ τετραμήνου 2019 ανά υδρόμετρο, των κατοίκων στις Κοινότητες: Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Αλωνίων, Ανεμόμυλου και Πλατέος μείωση που αντιστοιχεί σε αξία νερού ποσότητας 60 m3.Πηγή: https://www.kalamata.gr/

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ