ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ


Ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Υ.Ε.Β. ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 12:30 έως 14:30.

2. στην περιοχής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 08:00 έως 12:00.3. στις Τ.Κ. ΑΝΔΑΝΙΑΣ & ΜΑΛΤΑΣ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 08:00 έως 12:00.

4. στο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ Υ.Ε.Β. ΜΑΤΖΑΡΙ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 12:30 έως 15:00.

5. στα ΑΡΦΑΡΑ εκατέρωθεν χοιροστασίου «ΦΕΣΤΑΣ» έως και πρώην «ΣΙΔΕΡΑ ΛΑΔΑ», ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 08:00 έως 13:00.6. στις Τ.Κ. ΠΛΑΤΥ – ΑΛΩΝΙΑ & ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

7. στην Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΑ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 3.10.2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 11:30 έως 15:30.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ