ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΧΟΥΝ ΚΛΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ο Δήμος Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα,

2. τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα,

3. την 79/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου άρθρο 18 η οποία αφορά την τροποποίηση του κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας,

4. το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 1/2008 Αγρονομικής Διάταξης,
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, λεωφορεία κ.λπ.).

Ο Δήμος Καλαμάτας δύναται χωρίς άλλη προειδοποίηση να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα, χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο 250 €.

Παρακαλούνται οι κ. Πρόεδροι Κοινοτήτων να εποπτεύσουν τις Κοινότητές τους και να ενημερώνουν τη Δημοτική Αστυνομία, σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.

Πηγή: https://www.kalamata.gr/Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ