ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πλατέος  Καλαμάτας Μεσσηνίας.
Σταθμός Γ΄ Τύπου.
Καταστράφηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακατασκευάστηκε το 1950 με χρήση του ίδιου οικοδομικού υλικού.
Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και ο Εμφύλιος επιφέρουν μία τομή. Η ένδεια της εταιρείας και του Κράτους, σε συνάρτηση με την εθνική αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του δικτύου εκφράζονται με ένα κύμα επισκευών κτισμάτων που συχνά είχαν καεί η ανατιναχθεί σε εκτεταμένο βαθμό (εικόνα (6). Μόνο την δεκαετία του 1950 εμφανίζεται μία τελείως νέα μορφή κτιρίου, το οποίο κατασκευάζεται σε βάση από εμφανή λιθοδομή, έχει επιχρισμένους τοίχους από αργολιθοδομή, με σενάζ στο ύψος των πρεκιών των 8 πάντα ορθογώνιων ανοιγμάτων και στην έδραση της στέγης η οποία είναι δίρριχτη, από τσιμέντο που πατά πάνω σε απλές μεταλλικές δοκούς. Τα κουφώματα είναι παντού ξύλινα εκτός από τις αποθήκες εμπορευμάτων όπου κατασκευάζονται μεταλλικά. Στην όψη των κτιρίων συχνά διαμορφώνεται ημιυπαίθριος χώρος.  Η μορφή αυτή, που έχει ανάλογά της σε όλα τα Ελληνικά σιδηροδρομικά δίκτυα, εντοπίζεται στη Γραμμή Μύλων – Καλαμών σε λίγες περιπτώσεις: σε κτίρια σταθμών (ένας Β΄ και ένας Γ’ τάξης) ή στάσεων (μία Γ΄ Τάξης – εικόνα (7)) αποθηκών (δύο περιπτώσεις) και βοηθητικών κτισμάτων (τρείς περιπτώσεις).

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ