ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ……!!!!! ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ……;;;;;;;;Κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

Αποπερατώθηκε η κατασκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Καλαμάτας προϋπολογισμού μελέτης 74.400 € με το ΦΠΑ.

Οι νέες παιδικές χαρές βρίσκονται, η πρώτη στη συνοικία «Φραγκοπήγαδο» Καλαμάτας - δίπλα από το 7ο Νηπιαγωγείο- και η δεύτερη στην Τοπική Κοινότητα Αιθαίας.

Στη πρώτη περίπτωση η επιφάνεια πτώσης είναι ποταμίσια άμμος και στην Αιθαία ελαστικό δάπεδο. Συγκεκριμένα, στην παιδική χαρά Φραγκοπήγαδου τοποθετήθηκαν: μια κούνια 4 θέσεων με καθίσματα νηπίων και παίδων, ένα παιχνίδι ελατηρίου σε σχήμα αυτοκινητάκι (κατάλληλο για χρήση από ΑμεΑ) μια γέφυρα για ισορροπία, μια οριζόντια δοκός ισορροπίας και μια σταυρωτή τραμπάλας αιώρησης.

Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και επέκταση της εν λόγω παιδικής χαράς.

Στης Αιθαίας τοποθετήθηκαν: μια κούνια 4 θέσεων με καθίσματα νηπίων και παίδων, ένα σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια τραμπάλα δυο θέσεων, ένα παιχνίδι ελατηρίου σε σχήμα αυτοκινητάκι (κατάλληλο για χρήση από ΑμεΑ). Επίσης και στις δυο παιδικές χαρές τοποθετήθηκαν: παγκάκια, βρύσες και πληροφοριακές πινακίδες. Εκκρεμεί η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

Πέραν αυτών, συμπληρώθηκε και ο εξοπλισμός σε υπάρχουσες παιδικές χαρές νηπιαγωγείων.
         
Επίσης αυτή τη στιγμή εκτελείται η σύμβαση για την πραγματοποίηση μέρους της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας». Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης ήταν 340.000 ευρώ με το ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από Δημοτικούς Πόρους. Το ποσόν σύμβασης ανέρχεται σε 223.820 ευρώ με το ΦΠΑ και ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού είναι ο οικονομικός φορέας με τίτλο «Οικοδομικαί Τεχνικαί Εργασίαι Έργον ΑΤΕ».
Σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση τοποθετείται κατάλληλος και επαρκής ηλεκτροφωτισμός σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου, ως εξής:
Βόρεια Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Κεντρική Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Νότια Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, Παραλίας Ν.Ο.Κ., Πάρκου Λιμενικού, Ανατολικού Κέντρου, Πλατείας Φραγκόλιμνας, Πλατείας Μαυρομιχάλη, ζώνης Νέδοντος, μαρίνας Καλαμάτας, Αγίου Σίδερη, Πλατείας Ελευθερίας, Δυτικού Κέντρου, Αγίας Τριάδας, Αγίου Κωνσταντίνου, Φυτειάς, Αύρας – Γιαννιτσανίκων, περιοχής Τσίρμπα (νοτίως Αθηνών), Κορδία, Πέταλου, παρόδου Δημοκρίτου, Αρφαρών – Σκόμαρας, Αλωνίων, Μικρής Μαντίνειας.

Ακόμα αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβαση για την εκτέλεση μέρους της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 340.000 € με το ΦΠΑ και το ποσό σύμβασης ανέρχεται σε 110.695,54 €. Η χρηματοδότηση προήλθε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού είναι ο οικονομικός φορέας με τίτλο «Παρκοτεχνική Α.Ε.».


Προβλέπεται η ανακατασκευή της υφιστάμενης βόρειας παιδικής χαράς στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με τοποθέτηση νέων οργάνων και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν: ένα σύνθετο όργανο για νήπια σε σχήμα τρένου (κατάλληλο για χρήση από ΑμεΑ), ένα σύνθετο όργανο για παιδιά, μια κούνια 4 θέσεων με καθίσματα παίδων, μια κούνια 4 θέσεων με καθίσματα νηπίων, μια τραμπάλα ελατηρίου τεσσάρων θέσεων, μια τραμπάλα ελατηρίου δύο θέσεων (σε σχήμα δελφίνι), ένα παιχνίδι ελατηρίου σε σχήμα λουλούδι (κατάλληλο για χρήση από ΑμεΑ), ένα παιχνίδι ελατηρίου σε σχήμα αυτοκινητάκι (κατάλληλο για χρήση από ΑμεΑ). Επίσης θα τοποθετηθούν στέγαστρο, βιδωμένα παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, βρύση και πληροφοριακές πινακίδες.


Επίσης, προβλέπεται η ενίσχυση της υφιστάμενης κεντρικής παιδικής χαράς στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με τοποθέτηση μιας ξύλινης σταυρωτής τραμπάλας αιώρησης.


Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων του προγράμματος «Φιλόδημος» σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου, όπου θα γίνει παρέμβαση βελτίωσης του φωτισμού μέσω εργολαβίας.

Τέλος υπάρχει σε εξέλιξη σύμβαση για τη συντήρηση στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας. Ανάδοχος είναι, κατόπιν διαγωνισμού, η εταιρεία Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία ΟΕ, το δε ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 44.110,52 ευρώ με το ΦΠΑ (προϋπολογισμός μελέτης: 44.999,60 ευρώ με το ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους. Η συντήρηση αφορά στους τομείς της κηποτεχνίας και της συντήρησης των οργάνων και η σύμβαση έχει ισχύ ενός έτους. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες επισκευών και συντηρήσεων σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου μας.Πηγή: https://www.kalamata.gr/

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ