ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΊΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΤΟ 1912 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 9ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»Η αυτόγραφη «Διαταγή προς τον Στρατόν», που υπαγορεύθηκε μετά την Μάχη των Γιαννιτσών, από τον ταγματάρχη Τ. Καράκαλο, προς τον Ίωνα Δραγούμη, γράφει:

«Γιαννιτσά, 21 Οκτωβρίου 1912.»

 «... Ἡ ἡρωική συμπεριφορά τοῦ ἀφωσιωμένου πρός τήν βασιλείαν καί τήν πατρίδα στρατοῦ μου ἐπέστεψε τά Ἑλληνικά ὅπλα διά νίκης ἐκλάμπρου δοξαζούσης τήν νεωτέραν Ἑλλάδα. Ἡ γενναιότης καί ἡ ὁρμή μεθ’ ἧς εἰσῆλθεν ὁ Ἑλληνικός στρατός εἰς τήν ἱεράν τῶν Μωαμεθανῶν πόλιν Γιανιτσά, παρ’ ὅλην τήν πεισματώδη καί γενναίαν ἀληθῶς ἀντίστασιν τῶν ἀντιπάλων, ἐπεσφράγισε τήν πεποίθησιν ἥν εἶχον πάντοτε ἐπί τοῦ γενναίου μου στρατοῦ...».


Σε τυπωμένο μονόφυλλο (213 x 137 χλστ.). Φέρει μεταγενέστερη σημείωση με μολύβι («Σχέδιον διαταγῆς ὑπαγορευθείσης παρά τοῦ ταγμ. Καρακάλου πρός τον Ἴωνα Δραγούμην ἔφεδρον δεκανέα παρά τῷ Στρατηγείῳ»).Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ