Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ

Στην ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του ΓΟΕΒ Παμίσου, στη Μεσσηνία, προχώρησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με σχετική απόφασή του.

Σύμφωνα με την απόφαση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ Παμίσου είναι η εξής:

– Κυριακή Αρχοντάκη, γεωπόνος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας (αναπληρωτής Δημήτριος Μουρδουκούτας γεωπόνος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας).

– Ανδρέας Κρασσακόπουλος, γεωπόνος, υπάλληλος της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (αναπληρωτής Γεώργιος Πράττης, γεωπόνος, υπάλληλος της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας).

– Κωνσταντίνα Μαραβά, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος της  ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων Μεσσηνίας (αναπληρωτής Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος ηλεκτρολόγος μηχανικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας).

– Κυριάκος Μπεχράκης, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας (αναπληρωτής Χρήστος Τσουμελέας τοπογράφος μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας).

– Παναγιώτης Τζαβάρας, προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μεσσηνίας (αναπληρωτής Παναγιώτης Κουφόγιαννης, προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας Μεσσηνίας).
         
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε η Κυριακή Αρχοντάκη και αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Κρασσακόπουλος.

“Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργολαβίες. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό” σημείωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, εξηγώντας ότι η λογική στην οποία στηρίχθηκε η ανασυγκρότηση του σώματος επέβαλε ο έλεγχος του έργου του ΓΟΕΒ να γίνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και ο πρόεδρος να είναι γεωπόνος:

“Οι γεωπόνοι έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και της επαφής με τους αγρότες λόγω αντικειμένου της εργασίας τους και επιστημονικής γνώσης, όμως τη συντήρηση των υποδομών θα την κάνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων” επισήμανε ο περιφερειάρχης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ο εν λόγω οργανισμός “θα πάρει και άλλα χρήματα από το ΕΣΠΑ, ώστε πολύ σύντομα να έχει πλήρως ανασυγκροτηθεί”.


Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ