Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΔΩΡΕΑ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ 3ο, 7ο, ΚΑΙ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


 Ο  δραστήριος και άοκνος «Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας» πραγματοποίησε μια σπουδαία και σημαντική δωρεά  3 κεντρικών μονάδων  σύγχρονων υπολογιστών στο 3ο,7ο, και 8ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας συμβάλλοντας στην καλύτερη εκπαίδευση των νήπιων αλλά και στην σημαντικότερη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα νηπιαγωγοί της Καλαμάτας, διευκολύνοντας την προσπάθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ