ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την καταγραφή των Ρομά στο Δήμο Καλαμάτας, αποφάσισε ο Δήμαρχος.

Αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού και των αποφάσεων και εγκυκλίων για την κατανομή έκτακτης χρηματοδότησης προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του 2020.

Οι αποφάσεις αφορούσαν τις Κοινότητες Σπερχογείας, Αντικαλάμου και Θουρίας. Οι επιτροπές μετέβησαν στις Κοινότητες, προκειμένου να καταγράψουν επί τόπου τα στοιχεία των διαβιούντων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ακριβής τοποθεσία σκηνής ή παραπήγματος, αριθμός μελών οικογενειών κ.λπ.). Πρόεδροι των επιτροπών έχουν οριστεί οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Πηγή: https://eleftheriaonline.gr
Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ