ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΡΩΤΕΣ, ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ


Μέ καρδιά σφιγμένη ἀπό τό βάρος τῶν ἡμερῶν γιά τόν κόσμο, πού δοκιμάζεται ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί μέ κλειστές τίς πόρτες τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καλούμαστε νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν πίστη μας στόν Ἀναστάντα Κύριο καί νά τήν μεταδώσουμε ἄσβεστη στόν κόσμο, ὡς λαμπάδα ἁγίου Φωτός, πού θά ἀνάψει σέ ὅλους τήν ἐλπίδα.

Καλούμαστε νά γιορτάσουμε τή γιορτή τῆς κυριαρχίας τῆς ζωῆς σέ συνθῆκες πρωτοφανέρωτες, σπάζοντας τά δεσμά τοῦ φόβου καί τῆς ἀπόγνωσης. Γιαυτό χρειαζόμαστε τήν προσευχή σας γιά νά μᾶς δώσει ὁ Ἀναστημένος Χριστός τήν χαρά καί τήν εἰρήνη Του, πού κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει.

Μέ πόθο ἀναμένοντας τήν ἐπίσκεψή Του, ψάλλουμε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος !+ Ο Λήμνου Ιερόθεος


Ο Λήμνου Ιερόθεος (Φωτογραφία Βασιλείου Δημ. Γεωργιόπουλος για το Πλατυ Καλαμάτας Μεσσηνίας) Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ