Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 04 ΜΑΪΟΥ 2020 ΟΙ ΝΑΟΙ

Δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος για να ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας των Ιερών Ναών της Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ο κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε τους πιστούς που όλο αυτό το διάστημα τήρησαν με υπακοή και κατανόηση τα μέτρα για το κλείσιμο των ναών, καθώς και τους κληρικούς που λειτούργησαν σε άδειους ναούς.

Παρότρυνε όλους να συνεχίσουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής ευθύνης και υγιεινής, ενώ κάλεσε τις ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα τους ασθενείς να μην προσέρχονται στους ναούς, λέγοντας ότι “ο τρόπος που θα επιλέξουμε να τηρήσουμε τα μέτρα, θα αποδείξει την υπευθυνότητα και την φερεγγυότητά μας”.


Να σημειωθεί ότι οι εκκλησίες ανοίγουν προς το παρόν μόνο για ατομική προσευχή, ενώ οι λειτουργίες παραμένουν “κεκλεισμένων των θυρών” μέχρι και τις 16 Μαΐου. Από τις 17 Μαΐου θα μπορούν και οι πιστοί να μετέχουν στις θείες λειτουργίες υπό προϋποθέσεις που μένει διευκρινιστούν.

Τα μέτρα και τον τρόπο λειτουργίας των ναών καθορίζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Μεσσηνίας από σήμερα, πρώτη ημέρα σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για προστασία από τον κορωνοϊό.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης Μεσσηνίας:

"Ἀπό τῆς 4ης τρέχοντος μηνός Μαΐου, ἰσχύουν τά κάτωθι:

1) Συνεχίζεται, μέχρι τήν 16η Μαΐου. σύμφωνα μέ ὅσα μέχρι τώρα ἰσχύουν, ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», ἐπιτρεπομένης τῆς ραδιοφωνικῆς, τηλεοπτικῆς ἤ διαδικτυακῆς ἀναμεταδόσεώς τους. Οἱ θύρες τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά ἀνοίγουν μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, καί ἐφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιᾶς (1) ὥρας, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά διενεργεῖται ὁ φυσικός ἀερισμός τοῦ ἱεροῦ χώρου.

2) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐξυπηρέτησης τῶν πιστῶν πρέπει νά ἀναρτηθοῦν στούς εἰδικούς Πίνακες Ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ καί στίς ὑφιστάμενες ἰστοσελίδες τους στό διαδίκτυο: α) τό ὡράριο τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριο κατά τό ὁποῖο ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός γιά τήν προσέλευση τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά παρευρίσκονται ταυτόχρονα ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ καί καθορίζεται σύμφωνα μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός προσώπου ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ἑνός καί ἡμίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους καί μέ τήν ἐπιφύλαξη ὅτι σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (στόν ὁποῖο δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ βοηθητικοί χῶροι) ὑπερβαίνει τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὡς μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων ὁρίζεται ἀπό τόν Νόμο ὁ ἀριθμός τῶν πενήντα (50) προσώπων.

3) Στίς εἰσόδους καί ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρέπει νά ληφθεῖ ἄμεση μέριμνα, ὥστε νά ὑφίστανται δύο σταθμοί ἀντισηπτικῶν/ ἀπολυμαντικῶν, προκειμένου ὅσοι πιστοί εἰσέρχονται σ’ αὐτούς καί ἐξέρχονται αὐτῶν νά τηροῦν ἀπαραίτητα τήν ὑποχρεωτική γιά ὅλους διαδικασία ἀπολυμάνσεως τῶν χεριῶν.

4) Νά διευθετηθεῖ ὁ χῶρος κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τόν σκοπό τῆς παρουσίας πιστῶν, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ἀναλογία ἑνός προσώπου ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ἑνός καί ἠμισεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Ὅπου ὑπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ παραμονή ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνο ὅσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στίς ἀνάλογες μεταξύ τους ἀποστάσεις καί ἡ ἀπόσυρση τῶν ὑπολοίπων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

5) Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό ἐφαρμόζεται σύστημα ἐλεγχόμενης ἀναμονῆς τῶν πιστῶν γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἡμίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ ὅσων ἀναμένουν. Τό ἐξουσιοδοτημένο πρόσωπο πού ἐφαρμόζει τόν ἔλεγχο ἀναμονῆς στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν συνιστᾶται νά φέρει τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα, προτείνεται ἡ χρήση διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τήν εἴσοδο καί ἔξοδο τῶν πιστῶν. Στίς ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρέπει νά τοποθετηθοῦν ὑποχρεωτικά εἰδικοί κάδοι γιά τήν ἀπόρριψη χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

6) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνόσω παραμένουν ἀνοικτοί γιά τήν προσέλευση πιστῶν, εἶναι ὑποχρεωτικός. Σέ περίπτωση χρήσης τεχνητοῦ κλιματισμοῦ πρέπει νά ληφθεῖ ἄμεση μέριμνα γιά τόν καθαρισμό τῶν φίλτρων αὐτοῦ, ἐνῶ καί κατά τήν διάρκεια τῆς τυχόν λειτουργίας του, θά πρέπει νά ἐξασφαλίζεται καί ὁ ταυτόχρονος φυσικός ἐξαερισμός τοῦ ἱεροῦ χώρου μέ ἀνοικτές τίς θύρες καί τά παράθυρα αὐτοῦ.

7) Εἶναι ἀπαραίτητη καί ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ συχνή καί σχολαστική καθαριότητα καί τακτική ἀπολύμανση τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στά ὁποῖα παρατηρεῖται συχνή πρόσβαση τῶν πιστῶν. Ἡ καθαριότητα πρέπει νά γίνεται κυρίως μέ τήν χρήση ἀντισηπτικοῦ διαλύματος, ἐνῶ σέ ἐμφανές σημεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρέπει νά τοποθετηθεῖ ὁ προβλεπόμενος ἀναγκαῖος ἐξοπλισμός ὑγιεινῆς (χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λπ.) Ἰδιαιτέρως ἐφιστῶ τήν προσοχή σας στήν σχολαστική καί συνεχῆ καθαριότητα τῶν τζαμιῶν τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἐπιπλέον ἐπιβάλλεται ἡ δί’ εἰδικῶν φαρμάκων, τακτική ἀπολύμανση τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀπό εἰδικευμένα καί πιστοποιημένα συνεργεῖα, κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

8) Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, οἱ πιστοί, μέ προσωπική τους εὐθύνη καί μέριμνα, συνιστᾶται νά φέρουν προστατευτική ὑφασμάτινη μάσκα. Ἐάν κάποιος πιστός, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στόν Ἱερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ἀσθένειας, πρέπει νά ληφθεῖ μέριμνα γιά τήν ἄμεση καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσή του ἤ, ἐφόσον αὐτό δέν εἶναι δυνατό, γιά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησή του σέ εἰδικό χῶρο πρός ἀποφυγή ἐπαφῆς μέ ἄλλα πρόσωπα. Πρός τόν σκοπό αὐτό πρέπει νά ληφθεῖ ἡ ἀνάλογη μέριμνα καί νά προβλεφθεῖ ἡ ὕπαρξη εἰδικοῦ χώρου (π.χ. γραφεῖο, χῶρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, στόν ὁποῖο θά ὑπάρχουν μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, γιά τήν ἀπόρριψη αὐτῶν, καί ἀντισηπτικό χεριῶν.

9) Ὅσοι πιστοί ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα  ἤ σακχαρώδη διαβήτη  ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ἀνοσοκατεσταλμένοι καί γενικά πρόσωπα πού παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας), πρέπει νά ἀποφύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τό σπίτι, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους καί τῶν ἀδελφῶν τους.

10) Τά παραπάνω ἰσχύουν γιά ὅλους τούς Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἰδρυματικούς κ.λπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια, ὄχι ὅμως γιά τά Παρεκκλήσια, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ), στά ὁποῖα δέν ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἡ προσέλευση προσκυνητῶν.

11) Γιά τίς Ἱερές Μονές ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται ἡ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, μέ τήν λήψη ὅλων των ἀπαραίτητων μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας τῶν μοναχῶν, ἐνῶ πρός τό παρόν, δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση προσκυνητῶν ἀτομικά ἤ ὁμαδικά".

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται εδώ